Stichting LOOT

Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt met de Topsport Talentscholen in ons land.  LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Stichting LOOT is een onafhankelijke stichting die de schakel vormt tussen de sportambities van NOC*NSF en de wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW.

Topsport Talentscholen

Op een normale middelbare school is het vaak lastig om topsport te combineren met  onderwijs. Normale schooldagen gaan niet samen met de uren die wekelijks nodig zijn voor training, wedstrijden en reizen tussen huis, school en de sportaccommodatie. Dat zou betekenen dat of de sportprestaties, of het onderwijs daaronder gaan lijden. Op een Topsport Talentschool krijg het sporttalent niet alleen de kans om een schooldiploma te halen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau, maar krijgt vooral ook ruimschoots de gelegenheid om op de gewenste momenten te kunnen trainen en aan wedstrijden deel te nemen.

Faciliteiten op een Topsport Talentschool

  • Een flexibel lesrooster dat rekening houdt met de trainingen en wedstrijden wedstrijden
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken
  • Uitstel of vermindering van huiswerk
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid ivm trainingen en wedstrijden, weg te werken
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken
  • Begeleiding door een LOOT-coördinator
  • Gespreid examen over twee schooljaren.

Wat is de meest geschikte Topsport Talentschool?

Verspreid over heel Nederland zijn er 29 Topsport Talentscholen. De ouders en het talent dat bij Scimitars een sportopleiding volgt, zijn vrij in de keuze van de school. De keuze wordt echter beperkt door de tijd die dagelijks nog is voor het reizen tussen huis, school en de trainingsaccommodatie in Bussum. CVO ’t Gooi (Comenius College) in Hilversum ligt het meest gunstig t.o.v. de trainingsaccommodatie en NS station Bussum-Zuid (ca. 15 minuten fietsen). Andere opties in de regio zijn:

Topsportvriendelijke scholen

Topsportvriendelijke scholen houden voor leerlingen met een Topsport Talentstatus met het lesrooster zoveel mogelijk rekening met het trainingsprogramma van de leerling. Een Topsportvriendelijke school heeft echter geen LOOT-licentie. Leerlingen met een Topsport Talentstatus moeten daarom behandeld worden als ‘gewone’  leerlingen en zullen derhalve de maximale 100% onderwijstijd moeten doorlopen. Er zijn geen mogelijkheden om deze leerlingen te faciliteren zoals op een Topsport Talentschool. Niettemin kan een Topsportvriendelijk school interessant zijn, bijvoorbeeld wanneer het talent na afronding van zijn studie in het voortgezet onderwijs doorstroomt naar een school voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Meer informatie over Topsportvriendelijke scholen kan worden gekregen bij de Regionale Topsportorganisaties.

Schuiven naar boven