Welkom op de website van Scimitars Baseball Academy, de regionale honkbal academie voor Midden, Oost en Noord Nederland. Onze missie is bijdragen aan de stimulering van de honkbal sport in de regio Midden-Nederland. Wij doen dat door middel van het bieden van een opleidingsprogramma voor talentvolle spelers, en het verlenen van sport-technische ondersteuning aan de verenigingen in ons verzorgingsgebied.

NOC*NSF
Scimitars is een erkend Regionaal Topsport Centrum (RTC) en als zodanig onderdeel van de Topsportinfrastructuur van NOC*NSF. Een RTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal opleidingsprogramma. De bond, in ons geval de KNBSB, is verantwoordelijk voor de inhoud van het opleidingsprogramma.

KNBSB
Het opleidingsprogramma van de KNBSB bestaat uit twee delen: het Meerjaren Opleidingsplan Baseball en het Meerjaren Opleidingsplan Softball. Deze MOP’s zijn opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door NOC*NSF. De plannen worden om de vier jaar geëvalueerd en aangepast.

Talenten die door Scimitars zijn geselecteerd en deelnemen aan een opleidingsprogramma krijgen de NOC*NSF Topsportstatus.

Overige activiteiten, wedstrijden en trainingen

Naast de hierboven genoemde kernactiviteit organiseert Scimitars jaarlijks evenementen voor de honkbaljeugd binnen de breedtesport. Deze activiteiten zijn staan vermeld in de tabbladen rechtsboven. De wedstrijden worden gespeeld zaterdag, de trainingen zijn maandag t/m donderdag van 15:00-18:30u in de Rob Hoffmann Vallei.

Topsport en onderwijs

Schuiven naar boven