RTC Scimitars

Welkom

Slider

Welkom op de website van “Scimitars Baseball & Softball Academy”, kortweg “Scimitars”, de regionale honk- en softbalacademie voor Midden-Nederland.

De missie van Scimitars is het leveren van een bijdrage aan de stimulering van de honk- en softbalsport in de regio Midden-Nederland. Wij doen dat door middel van:

  1. het bieden van een opleidingsprogramma voor talentvolle jongens en meisjes en
  2. het verlenen van sporttechnische ondersteuning aan de verenigingen in de regio.

Scimitars is een erkend Regionaal Topsport Centrum (RTC) en als zodanig onderdeel van de Topsportinfrastructuur van NOC*NSF. Een RTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal opleidingsprogramma. De bond, in ons geval de KNBSB, is verantwoordelijk voor de inhoud van het opleidingsprogramma.

Het opleidingsprogramma van de KNBSB bestaat uit twee delen: het Meerjaren Opleidingsplan Baseball en het Meerjaren Opleidingsplan Softball. Deze MOP’s zijn opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door NOC*NSF. De plannen worden om de vier jaar geëvalueerd en aangepast.

Talenten die door Scimitars zijn geselecteerd een deelnemen aan een opleidingsprogramma krijgen de NOC*NSF Topsportstatus.


Overige Activiteiten

Naast de hierboven genoemde kernactiviteit organiseert Scimitars jaarlijks vier evenementen voor de honk- en softbaljeugd binnen de breedtesport. Deze activiteiten zijn:

  • Try-out. Een training voor jongens en meisjes in de maand april. De training is gericht op het selecteren van honkbal- en softbaltalenten voor de deelname aan het talentopleidingsprogramma.
  • Future Stars. Een serie van tien trainingen in de periode april/mei bestemd voor jongens en meisjes in de pupillenleeftijd (10 t/m 12 jaar).
  • Meikamp. Een driedaags trainingskamp tijdens de Meivakantie voor jongens en meisjes in de leeftijdsgroep pupillen (10 t/m 12 jaar) en aspiranten (13 t/m 15 jaar).
  • Wintertoernooi. Een eendaags indoortoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdsgroep pupillen (10 t/m 12 jaar).

In het kader van de sporttechnische ondersteuning van de verenigingen organiseert Scimitars jaarlijks een clinic van twee avonden voor coaches en trainers onder de naam “Train de Trainer” .


Topsport en onderwijs

Scimitars ondersteunt een duale opleiding. Dit houdt in dat de opleiding voor topsporter gecombineerd wordt met de opleiding voor een maatschappelijke carrière. Scimitars werkt hiervoor samen met de Topsport Talentscholen in de regio. Het volgen van onderwijs bij een Topsport Talentenschool is verplicht voor de honkbal talenten.

Schuiven naar boven