Welkom op de website van “Scimitars Baseball Academy”, kortweg “Scimitars”, de regionale honkbal academie voor Midden, Oost en Noord Nederland.

De missie van Scimitars is het leveren van een bijdrage aan de stimulering van de honkbalsport in de regio Midden-Nederland. Wij doen dat door middel van:

  1. Het bieden van een opleidingsprogramma voor talentvolle spelers.
  2. Het verlenen van sporttechnische ondersteuning aan de verenigingen in ons verzorgingsgebied.

NOC*NSF
Scimitars is een erkend Regionaal Topsport Centrum (RTC) en als zodanig onderdeel van de Topsportinfrastructuur van NOC*NSF. Een RTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal opleidingsprogramma. De bond, in ons geval de KNBSB, is verantwoordelijk voor de inhoud van het opleidingsprogramma.

KNBSB
Het opleidingsprogramma van de KNBSB bestaat uit twee delen: het Meerjaren Opleidingsplan Baseball en het Meerjaren Opleidingsplan Softball. Deze MOP’s zijn opgesteld in samenspraak met en goedgekeurd door NOC*NSF. De plannen worden om de vier jaar geëvalueerd en aangepast.

Talenten die door Scimitars zijn geselecteerd en deelnemen aan een opleidingsprogramma krijgen de NOC*NSF Topsportstatus.


Overige activiteiten, wedstrijden en trainingen

Naast de hierboven genoemde kernactiviteit organiseert Scimitars jaarlijks evenementen voor de honkbaljeugd binnen de breedtesport. Deze activiteiten zijn staan vermeld in de tabbladen rechtsboven.

De Scimitars honkbalwedstijden worden in Bussum op zaterdag gespeeld, adres:
Zanderij 4, 1403 XV te Bussum

De Scimitars honkbaltrainingen zijn maandag t/m donderdag van 15:00 – 18:30


Topsport en onderwijs

Scimitars ondersteunt een duale opleiding. Dit houdt in dat de opleiding voor topsporter gecombineerd wordt met de opleiding voor een maatschappelijke carrière. Scimitars werkt hiervoor samen met de Topsport Talentscholen in de regio. Het volgen van onderwijs bij een Topsport Talentenschool is verplicht voor de honkbal talenten.

Schuiven naar boven