Discipline trainingen en wedstrijden

 • Afwezigheid op trainingen bijtijds melden bij de coördinator en die dag verantwoordelijke instructeur.
 • Afwezigheid bij wedstrijden dient ruim van tevoren te worden overlegd met de hoofdcoach.
 • De trainingen en wedstrijdvoorbereiding starten op tijd. Wees 15 minuten voor aanvang aanwezig. Dit geldt ook voor de coaches en instructeurs.
 • De speler traint en speelt in de kleding, die door Scimitars is voorgeschreven. Gebruik je gezond verstand wanneer je besluit tijdens de training een korte broek te dragen.
 • De speler zorgt zelf voor voldoende water. Eten op het veld en in de trainingshalhal is NIET toegestaan!
 • Het is niet toegestaan op het speelveld te snoepen (o.a. zonnepitten). Dit leidt tot forse verontreiniging.
 • Gebruik je eigen materiaal.
 • Het is niet toegestaan sieraden te dragen tijdens trainen en wedstrijden. Uitzondering hierop is de zogenaamde honkbalketting.
 • Spelers verlaten binnen 15 minuten het veld en de dug-out wanneer de training is afgelopen, zodat de volgende groep op tijd kan beginnen.
 • De speler is vóór, tijdens en tussen de wedstrijd(en) bezig met zijn taak binnen het speelveld of in de dug-out. Met uitzondering van degene die tijdens een wedstrijd de fout geslagen ballen haalt. Uitzondering zijn een pitcher en catcher die zich moeten opwarmen.
 • Het is tijdens de trainingen, wedstrijden of tussen de wedstrijden niet toegestaan het veld te verlaten zonder overleg met de hoofdcoach of instructeur.
 • Tussen de wedstrijden mogen de spelers niet rondhangen op de tribune. Ze blijven dus op het veld.
 • Ouders mogen niet in de dug-out of op het veld vóór, na of tijdens de wedstrijd. De ouders dienen de spelers met rust te laten.
 • Na de wedstrijd verlaten de spelers gezamelijk het veld, nadat de wedstrijd met de coaches is nabesproken, er is uitgelopen, de dug-out is opgeruimd (gooi afval bij voorbaat al meteen weg!) en bij thuiswedstrijden het veld is geveegd.
 • De spelers zorgen ervoor dat de kleedkamers altijd netjes worden achtergelaten.

Respect

Een topsporter gedraagt zich representatief voor zijn team:

 • heeft respect voor zijn ouders
 • heeft respect voor coaches en instructeurs
 • heeft respect voor zijn teamgenoten
 • kijkt naar zichzelf, niet naar een ander
 • heeft respect voor de scheidsrechters
 • heeft respect voor de tegenstander
 • zet vóór een thuiswedstrijd water klaar voor de tegenstander
 • heeft respect voor de fieldcrew

Wat betekent dit voor jou?

 • Een topsporter vloekt en scheldt niet (zeker geen K-woorden!), maar gebruikt zijn energie om te presteren.
 • Een topsporter gooit niet met materiaal, maar gebruikt zijn materiaal om te presteren.
 • Een topsporter zit niet (ongevraagd) aan andermans spullen, maar heeft zijn eigen spullen goed op orde zodat hij kan presteren.
 • Een topsporter bemoeit zich niet met teamgenoten, maar steunt zijn teamgenoten om vanuit een goed TEAM te kunnen excelleren. Elkaar steunen is niet hetzelfde als elkaar corrigeren (daar zijn coaches en instructeurs voor!).
 • Een topsporter is niet gesloten, maar groet iedereen vriendelijk die zich in zijn omgeving bevindt.
 • Een topsporter zegt gedag en is vriendelijk naar de fieldcrew.
 • Een topsporter bedankt de scheidsrechter en het publiek.
 • Een topsporter wil niet een tegenstander vernederen, maar wil op een sportieve manier een wedstrijd winnen.
Schuiven naar boven