Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor het lidmaatschap van een sportvereniging of het volgen van creatieve lessen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De bedragen en procedures kunnen per gemeente verschillen. Meer informatie is te vinden op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Schuiven naar boven