Alcohol en Roken

Bij Scimitars gelden voor spelers, ouders, coaches , instructeurs en supporters de volgende regels voor het gebruik van alcohol en roken.

Huis- en gedragsregels voor het gebruik alcohol en roken op de velden, in de kleedkamers, in de sporthal, in het clubhuis, relatie-units en bestuurskamer

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.
 3. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:
  • coaches en instructeurs van Scimitars en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie; ook niet als men na een wedstrijd nog in wedstrijdtenue gekleed is,
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank geweigerd worden.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “een meter bier” en “rondje van de zaak”, zijn in het clubhuis niet toegestaan. Ook het gul geven van “een rondje alcohol” wordt sterk ontraden.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Zo nodig kunnen zij ook van de accommodatie worden verwijderd.
 9. Coaches/spelers in functies en/of in tenue worden geacht niet te roken (wat dan ook) dan wel alcohol te drinken.
 10. In het clubhuis, kleedkamer, dug-out, trainingshal, relatie-unit, bestuurskamer en op het speelveld wordt niet gerookt. (roken is uitsluitend toegestaan op de plekken waar publiek buiten naar een wedstrijd kan kijken).

Update: 10 december 2022

Schuiven naar boven