Talenten die door Scimitars zijn geselecteerd voor deelname aan het topsport opleidingsprogramma, krijgen de NOC*NSF Topsport Talentstatus. Deze status kent drie profielen:

  • Belofte
  • Nationaal Talent
  • Internationaal Talent

De topsportstatus wordt per individueel talent door de KNBSB aangevraagd bij NOC*NSF. De KNBSB bepaalt daarbij het profiel dat voor het talent van toepassing is.

Om de vier jaar bepaalt NOC*NSF of de opleidingsprogramma’s van de KNBSB in aanmerking komen voor de toekenning van topsportstatussen. De termijn van vier loopt gelijk met de cyclus van de Olympische Spelen.

Talentvoorzieningen

Sporters met een Topsport Talentstatus kunnen gebruik maken van een aantal voorzieningen, zoals onderwijs op een Topsport Talentschool. Meer informatie hierover is te vinden op de website van NOC*NSF.

Schuiven naar boven