ALV 6 december

Beste ouders / leden van Scimitars,

Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering van Scimitars op maandag 6 december 2021 om 20:00 uur in het clubhuis van HCAW

De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat de datum iets naar achteren verschoven is.
Dit omdat we graag fysiek bij elkaar willen komen, en de huidige maatregelen dat nu echter nog niet toe staan.
Mocht het onverhoopt op bovengenoemde datum nog steeds niet toegestaan zijn, dan gaat de ALV door in de vorm van een ZOOM meeting.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Bijgaand treft u de concept agenda punten.

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
2. Mededelingen/ingekomen stukken

– faq op Scimitars website

– Scimitars regels zoals eerder gecommuniceerd o.a. via Scimitars website

A. Gedragsregels begeleiders

B. Discipline en respect

C. Alcohol en roken

D. Kleding

3. Vaststellen notulen vorige vergadering

4. Samenstelling bestuur en invulling commissieleden. Het bestuur is

momenteel onderbezet en ook de diverse bestuurlijke en

ondersteunende functies zijn onvoldoende bezet. We willen meer inhoud

geven aan “vele handen maken licht werk”
4. Jaarplanning / speelkalender
5. Toelichting trainingsopzet
6. Begroting 2022
7. Contributie voorstel 2022
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting vergadering

Relevante stukken voor deze vergadering zijn beschikbaar op de Scimitars website vanaf 5 december. Indien de vergadering via Zoom plaatsvindt dan ontvangt u uiterlijk 5 december per mail een “inlogcode”

ALV 6 december
Schuiven naar boven