De KNBSB heeft Scimitars de licentie voor Regionaal Topsport Centrum Softbal (Softball Academy) verstrekt.

Elders op onze website is algemene informatie te vinden over de talentopleiding en wordt er ingegaan op onderwerpen als:

  • Het combineren van school met de trainingen.
  • De voordelen van een topsportstatus.
  • De mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Opleiding

De talentopleiding bestaat uit minimaal drie trainingen per week. Deze trainingen gaan het hele jaar door, met uitzondering van de schoolvakanties. De softbaltalenten blijven lid van hun vereniging en spelen de (competitie)wedstrijden in een team van hun vereniging.

Scimitars verwacht dat er bij de vereniging één keer per week wordt getraind. Als dat niet mogelijks is kan de vierde training bij Scimitars worden afgewerkt. Anders dan bij de honkbalopleiding is er geen gesloten onderlinge competitie voor de regionale softbalacademies.


Kosten

De opleidingskosten bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Eenmalig entreegeld van € 50. Hiervoor ontvangt het talent enkele hulpmiddelen voor de kracht- en conditietrainingen.
  2. Een jaarlijkse contributie van € 420, te voldoen in twaalf maandelijkse termijnen van € 35. De contributie wordt betaald middels automatische incasso. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dient het volledige bedrag van € 420 vóór 1 januari van het betreffende jaar aan Scimitars te worden overgemaakt.
  3. Het eerste jaar gaat de maandelijkse contributie in op de eerste dag van de maand volgend op de eerste training. Bij betaling ineens, dient de contributie voor de dat jaar resterende maanden vóór de laatste dag van de maand volgend op de maand van de eerste training aan Scimitars te worden overgemaakt.

Alle talenten tekenen een opleidingsovereenkomst, de eventueel hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen zijn onderdeel van het Scimitars contributiereglement.


Toelating

Om toegelaten te worden tot de softbalacademie moet er eerst een test worden afgelegd. Tijdens deze test beoordeelt de technische staf van Scimitars of het talent over voldoende technische bagage beschikt om de opleiding te kunnen volgen. Tijdens de test wordt er met de ouders of verzorgers van het talent doorgesproken wat er komt kijken bij het volgen van een topsportopleiding.

Binnen één week na de test wordt het talent door Scimitars op de hoogte gesteld van de uitslag.


Inschrijving

  • Ben jij een meisje van 13 of wordt jij dit jaar 13 jaar en ben je jonger dan 18 jaar,
  • kan je goed softballen en droom jij ervan in het Koninkrijksteam te spelen of misschien wel professioneel softbalster te worden in het buitenland,
  • heb je de motivatie hard te trainen om je dromen waar te maken,

geef je dan met behulp van onderstaand formulier op voor de toelatingstest van de softbalacademie van Scimitars.

Schuiven naar boven