RTC Scimitars

Bedragen 2021

Contributiereglement 2021, gebaseerd op eerder door de ALV van Scimitars vastgestelde contributiereglementen.

Het contributiereglement 2021 komt in de plaats van deze eerder vastgestelde contributie reglementen.

Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van Scimitars d.d. 9 december 2020   

De jaar contributie omvat de onderstaande elementen (a tot en met l):

a. Voor honkballeden*) per jaar € 700,- waarvan € 472,50 onvoorwaardelijk.
€ 227,50 is voorwaardelijk en is (deels) verschuldigd**) en opeisbaar als een speler in de Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse (vanaf 2021 wordt de Overgangsklasse “1e klasse” genoemd) gaat spelen bij een vereniging waar Scimitars geen samenwerkingsovereenkomst mee heeft.
Scimitars heeft een samenwerkingsovereenkomst met HCAW en UVV en in deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat HCAW en UVV jaarlijks een bijdrage betalen voor de opleiding van honkbalspelers door Scimitars.
b. De onvoorwaardelijke contributie € 472,50 te voldoen in 10 gelijke termijnen van € 47,50 middels een automatische incasso, vanaf januari tot en met oktober van ieder jaar
c. Voor softballeden*) per jaar € 420,-, te voldoen in 12 maandelijkse termijnen van € 35,-
d. Voor groep 8 leden*) per jaar, 190,- te voldoen in 4 gelijke termijnen middels een automatische incasso, vanaf januari tot en met april van ieder jaar
e. Voor senior leden*) per jaar € 237,50 te voldoen in 5 gelijke termijnen middels een automatische incasso, vanaf januari tot en met april van ieder jaar
f. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dan dient het volledige bedrag van onder a, b, c, d of e genoemde in zijn geheel te worden overgemaakt aan Scimitars voor 1 januari van het betreffende jaar.
g. Spelers hebben de mogelijkheid om een locker te huren, de kosten hiervan bedragen € 50,- per jaar, te voldoen middels automatische incasso. Dit bedrag zal in januari automatisch worden geïncasseerd.
h. Bij huur van een locker ontvangt de speler een sleutel in bruikleen, hiervoor is een borg verschuldigd van € 10,-
i. Indien voor de betaling van het huren van een locker geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dan dient het bedrag van € 50,- (+ € 10,- indien borg van toepassing is) voor 1 januari van het betreffende jaar te worden overgemaakt aan Scimitars
j. Spelers zijn verplicht een aantal S&C artikelen te gebruiken. Deze artikelen worden door Scimitars in bruikleen verstrekt. Vanaf 2021 betalen nieuwe spelers entreegeld, hiervoor krijgen zij o.a. de S&C artikelen (niet meer in bruikleen)
k. De onder j. bedoelde artikelen worden door Scimitars om niet ter beschikking gesteld.(leden die voor 2021 reeds lid waren) Bij verlies van deze artikelen worden de kosten verhaald op de betreffende speler. (power band € 28,- en foamrol € 17,-)
l. Leden tekenen een spelersovereenkomst, de eventueel hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen zijn onderdeel van het Scimitars contributie reglement.


*) “Leden” volgen het volledige Scimitars programma, honkballers 4 x trainen in de week softballers minimaal 3 x trainen in de week
“Groep 8 Leden” trainen 1 x per week, “Senior leden” trainen 2 x per week.

**) indien een speler gaat spelen in de Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse bij een vereniging waar Scimitars geen samenwerkingsovereenkomst mee heeft is de speler verplicht de (cumulatieve) voorwaardelijke contributieschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

– Indien de speler in het lopende jaar of in het jaar nadat hij Scimitars verlaat bij een Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse vereniging (team) ,niet zijnde HCAW of UVV, gaat spelen is hij de volledige voorwaardelijke contributie verschuldigd aan Scimitars.

– Indien een speler in het 2e jaar nadat hij Scimitars verlaat bij een Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse vereniging (team), niet zijnde HCAW of UVV, gaat spelen is hij 75% van de voorwaardelijke contributie verschuldigd.
(aan HCAW of UVV, die deze voorwaardelijke contributieschuld van Scimitars heeft overgenomen).

– Indien een speler in het 3e jaar nadat hij Scimitars verlaat bij een Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse vereniging (team), niet zijnde HCAW of UVV, gaat spelen is hij 50% van de voorwaardelijke contributie verschuldigd.
(aan HCAW of UVV, die deze voorwaardelijke contributieschuld van Scimitars heeft overgenomen).

– Indien een speler in het 4e jaar nadat hij Scimitars verlaat bij een Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse vereniging (team) ,niet zijnde HCAW of UVV, gaat spelen is hij 25% van de voorwaardelijke contributie verschuldigd.
(aan HCAW of UVV, die deze voorwaardelijke contributieschuld van Scimitars heeft overgenomen).

– Indien een speler in of na het 5e jaar nadat hij Scimitars verlaat bij een Nederlandse Hoofdklasse of Overgangsklasse vereniging (team) gaat spelen is hij geen voorwaardelijke contributie verschuldigd.

Bruikleen trainingsmateriaal

Bij de conditie- en krachtoefeningen moeten enkele hulpmiddelen worden gebruikt. Deze hulpmiddelen worden door Scimitars in bruikleen gegeven. Bij verlies van deze artikelen worden de kosten verhaald op de betreffende speler/speelster.

  • power band: € 28
  • elastic band: € 11
  • foamrol € 17

Subsidie

Ouders en verzorgers met een krappe beurs kunnen bij de overheid financiële ondersteuning aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina “Maatschappelijke ondersteuning“.

Schuiven naar boven